Myslíme na prevenci rizikového chování

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

V minulém týdnu zhlédli studenti 2. ročníku oboru Sociální činnost a vybrané třídy oboru Informační technologie v rámci preventivního programu Školního poradenského pracoviště filmové představení Abstinent. Film studenty upozornil na rizika spojená s požíváním alkoholu a ukázal jim, že konzumací této návykové látky nezískají kromě chvilkového pocitu nic, ale ztratit mohou úplně všechno. Během sledování filmu si studenti navíc uvědomili, že propadnout alkoholu může být velmi snadné, ale zbavit se závislosti je potom mnohonásobně těžší.

Studenti film hodnotí jako zajímavé doplnění výuky a přiznávají, že jim rozšířil obzory. „Nikdy mě nenapadlo, že problém alkoholismu se může týkat i lidí v mém věku,“ říká Maxim Fišer, student 1. ročníku oboru Informační technologie. „Ve svém okolí jsem se sice s nikým takovým, jako je Adam z filmu Abstinent, nesetkal, ale uvědomil jsem si, že skončit v protialkoholní léčebně je mnohem lehčí, než si většina lidí myslí,“  dodává.

Školní poradenské pracoviště se mimo jiné zabývá i prevencí rizikového chování studentů. Každoročně aktualizuje preventivní program školy, který je zaměřen na podporu výchovy žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, rozvoj sociálně komunikativních kompetencí a na vytvoření a udržení zdravého sociálního klimatu ve škole. V rámci prevence rizikového chování klade ŠPP důraz především na problematiku šikany, kyberšikany a závislostí různého druhu.