Exkurze za poznáním života v dětském domově Dagmar

JAN ŠTĚRBAAktuálně

V průběhu května absolvovaly třídy třetího ročníku oboru Sociální činnost exkurzi v brněnském dětském domovu Dagmar. Zařízení pomáhá dětem, které neměly štěstí na uspořádaný rodinný život a dobré zázemí. Studenti se dověděli nejenom podrobnosti ze života těchto malých i velkých klientů, ale především si spojili teorii právě probíranou v hodinách sociální péče s realitou. Ať už po stránce sociální, psychologické, ekonomické, či právní.

Studenti se nejprve dověděli základní informace o dětském domově i legislativě od ředitele zařízení Mgr. Daniela Kusého. Jak z historie dětského domova, tak i z právní legislativy ohledně chodu zařízení. Jeho projev je natolik zaujal, že se studenti dlouho po časovém limitu zvídavě vyptávali na další doplňující informace. Studentka Patricie Mrkosová poznamenala, že se vedení domova snaží dětem vyjít maximálně vstříc a porozumět jim tam, kde se pochopení nedostávalo ze strany rodičů.

Poté studenti v jednotlivých rodinkách zkoumali, jak děti žijí. Studenti se mimo jiné dověděli, jak velkou zatěžkávací zkouškou bylo období distanční výuky. Neocenitelná byla pomoc dobrovolníků i sponzorů, bez jejichž pomoci by se neobešlo zařízení ani v covidem nepoznamenaném období. Student David Lang ocenil i osobní nasazení na straně zaměstnanců domova, ze kterého vycítil, že toto zaměstnání je spíše posláním než obyčejnou prací.

Někteří ze studentů třetího ročníku jdou letos, případně ve čtvrtém ročníku, do zařízení tohoto typu na praxi. Mají tedy možnost srovnání, jak to chodí v jednotlivých zařízeních. Mohou si vybrat, zda jít na pozici vychovatelů (tet, strejdů v rodinkách), nebo na pozici sociálního pracovníka. Naší škole je toto zařízení blízké, protože v něm žili a žijí i mnozí naši studenti.

Příspěvková organizace Dětský domov Dagmar sídlí v Brně-Žabovřeskách a byl založen již před takřka sto lety. Nabízí pomoc dětem, které nemohou z různých důvodů vyrůstat ve svojí původní biologické rodině, protože jim nejsou zajištěny základní lidské potřeby a dostatečná výchova. Žijí zde děti od 3 do 18 let (v případě studia i do 26 let) bez závažných poruch chování. Náhradní péče dětského domova se snaží nejen zajistit dětem zázemí a výchovu, ale také je připravit na to, co je v budoucnu čeká.