Elektronika v praxi v rámci exkurze do FN Brno

JAN ŠTĚRBAAktuálně

Po únorové exkurzi čtvrtého ročníku se v květnu do Fakultní nemocnice Brno podívali také studenti třetího ročníku oboru Slaboproudá elektrotechnika. Pracovníci Oddělení zdravotnické techniky (OZT) pro studenty připravili ukázky přístrojů, se kterými se dosud jen teoreticky setkávali v předmětu Aplikovaná elektronika. Studenti si tyto přístroje mohli prohlédnout nejen zvenku, ale i zevnitř, a pochopit princip jejich fungování.

Exkurzi na tomto oddělení se podařilo zajistit díky Ing. Tomáši Musilovi, který je naším absolventem slaboproudé elektrotechniky a nyní pracuje jako vedoucí OZT pro FN Brno-Bohunice, Obilní trh a Dětskou nemocnici Brno. Studenti mohli zhlédnout celou paletu běžně používaných přístrojů, jakými jsou například monitory vitálních funkcí, oxymetry, EKG, kardiostimulátory, či defibrilátory.

Nechyběla rovněž ukázka jednotlivých částí těchto zařízení v podobě různých čidel či elektrod a na závěr programu byla k vidění také kalibrace těchto přístrojů. Kryštof Pavlíček zhodnotil exkurzi následovně: „Nikdy bych nevěřil, že si budu moci vyzkoušet, jak se pracuje s manuálním defibrilátorem. Díky simulátoru jsem si připadal jako lékař.“ Zajímavé informace, kterých se studentům dostalo a které byly doplněné postřehy odborníků z různých oblastí, v budoucnu určitě využijí u maturitní zkoušky.