Automobilový průmysl v praxi

JAN ŠTĚRBAAktuálně

Koncem května letošního roku navštívili studenti druhého ročníku oboru Ekonomika a podnikání výrobní závod THK Rhythm Automotive Czech, a.s. v Dačicích. Tento významný podnik, specializující se na výrobu kulových kloubů pro automobilový průmysl, otevřel své dveře studentům s cílem přiblížit jim reálné prostředí průmyslové výroby a seznámit je s moderními technologiemi a procesy.

Exkurze začala v administrativní části závodu, kde studenty přivítali zástupci firmy. Následovala krátká přednáška, během níž byli studenti seznámeni s historií a současnou činností společnosti. Zástupci firmy také vysvětlili důležitost kulových kloubů v automobilovém průmyslu a jejich vliv na bezpečnost a jízdní vlastnosti vozidel.

Po úvodní části se skupina přesunula do výrobních hal, kde měli studenti možnost vidět samotný výrobní proces kulových kloubů. Průvodci exkurze podrobně popsali jednotlivé kroky výroby, od vývoje jednotlivých dílčích částí, přes vstupní kontroly materiálů, přesné obrábění a montáž až po finální kontrolu kvality.

Studenti byli fascinováni moderními technologiemi, které společnost využívá, včetně robotických systémů a automatizovaných výrobních linek. Měli také příležitost vidět v praxi různé testovací postupy, které zajišťují, že každý vyrobený kloub splňuje přísné kvalitativní normy.

Exkurze byla pro studenty SPŠ Purkyňova velmi přínosná. Nejenže získali hlubší vhled do fungování průmyslové výroby, ale také si uvědomili význam kvality a přesnosti v automobilovém průmyslu. Mnozí z nich se vyjádřili, že je návštěva motivovala k dalšímu studiu a případnému budoucímu působení v tomto odvětví.

Na závěr exkurze zástupci školy poděkovali firmě THK Rhythm Automotive Czech, a.s. za vřelé přijetí a možnost nahlédnout do jejího provozu. Tato návštěva jistě zanechala  ve studentech hluboký dojem a přispěla k jejich odbornému růstu a rozvoji. Exkurze do THK Rhythm Automotive Czech, a.s. byla skvělým příkladem, jak lze studentům přiblížit reálný svět průmyslu a techniky, a zároveň je motivovat k dosažení jejich profesních cílů.